0

پل های ارتباطی

سرکار خانم میترا تاتاری

سرکار خانم میترا تاتاری فعال بازار بورس و سرمایه و فعالیت در حوزه بازار های مالی

مهارت ها

فعال و مدرس بازارهای مالی

سرکار خانم میترا تاتاری فعال بازار بورس و سرمایه و فعالیت در حوزه بازار های مالی