0

پدر پولدار پدر فقیر

دانلود فایل های صوتی

پادکست پدر پول دار پدر فقیر برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.

قسمــت اول

 

قسمــت دوم

 

قسمــت سوم

 

قسمــت چهارم

 

قسمــت پنجم

 

قسمــت ششم

 

قسمــت هفتم

 

قسمــت هشتم

 

قسمــت نهم

 

قسمــت دهم

 

قسمــت یازدهم

 

قسمــت دوازدهم

 

قسمــت سیزدهم

 

قسمــت چهاردم

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.