0
محتوای پادکست
taherian_podcast

پادکست هاي جناب طاهريان

پادکست معامله گری دکتر طاهريان برای استفاده در بازارهای مالی . پادکست معامله گری دکتر طاهريان برای استفاده در بازارهای مالی .
پدر-پولدار-پدر-فقیر

پدر پولدار پدر فقیر

دانلود فایل های صوتی پادکست پدر پول دار پدر فقیر برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.قسمــت اول قسمــت دوم قسمــت سوم قسمــت چهارم قسمــت پنجم قسمــت ششم قسمــت هفتم قسمــت هشتم قسمــت نهم قسمــت دهم قسمــت یازدهم قسمــت دوازدهم قسمــت سیزدهم قسمــت چهاردم 
biandishid-servatmand-shavid

بیاندیشید و ثروتمند شوید

دانلود فایل های صوتی پادکست بیاندیشید و ثروتمند شوید برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.قسمــت اول قسمــت دوم قسمــت سوم قسمــت چهارم قسمــت پنجم قسمــت ششم قسمــت هفتم قسمــت هشتم قسمــت نهم قسمــت دهم قسمــت یازدهم قسمــت دوازدهم قسمــت سیزدهم 
jadooye_bavar

جادوی باور

دانلود فایل های صوتی پادکست جادوی باور برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.قسمــت اول قسمــت دوم قسمــت سوم قسمــت چهارم قسمــت پنجم قسمــت ششم قسمــت هفتم قسمــت هشتم قسمــت نهم قسمــت دهم قسمــت یازدهم قسمــت دوازدهم قسمــت سیزدهم قسمــت چهاردهم قسمــت پانزدهم قسمــت شانزدهم قسمــت هفدهم قسمــت هجدهم قسمــت نوزدهم قسمــت بیستم 
golooleye_barfi

گلوله برفی

دانلود فایل های صوتی پادکست گلوله برفی برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.قسمــت اول قسمــت دوم قسمــت سوم قسمــت چهارم قسمــت پنجم 
trader-mind

ذهن معامله گری

دانلود فایل های صوتی پادکست ذهن معامله گری برای استفاده در معاملات شما در بازارهای مالی.قسمــت اول قسمــت دوم قسمــت سوم قسمــت چهارم قسمــت پنجم قسمــت ششم قسمــت هفتم