0

صورت جلسه سیاست های مالی FOMC

صورتجلسه ای که روز چهارشنبه منتشر شد نشان داد که مقامات فدرال رزرو در مورد چگونگی کاهش تریلیون ها در دارایی اوراق قرضه خود در نشست ماه مارس با مبلغی در حدود ۹۵ میلیارد دلار بحث کردند.مقامات به طور کلی توافق کردند که محدودیت ۶۰ میلیارد دلاری در وزارت خزانه داری و ۳۵ میلیارد دلاری اوراق بهادار مجاز است که در طی سه ماه به مرحله اجرا درآید.در این نشست، فدرال رزرو اولین افزایش نرخ بهره خود را در بیش از سه سال گذشته تصویب کرد. افزایش ۲۵ واحد پایه، نرخ معیار استقراض کوتاه مدت را از سطح نزدیک به صفر که از مارس ۲۰۲۰ تاکنون بود، افزایش داد. مقامات فدرال رزرو همچنین چشم انداز تورم خود را به شدت افزایش دادند و انتظارات رشد اقتصادی خود را کاهش دادند. بازارها به دنبال انتشار صورتجلسه بودند ,  پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از جلسه خود گفت که در صورتجلسه جزئیاتی در مورد کاهش ترازنامه ارائه خواهد شد.

در این نشست، فدرال رزرو اولین افزایش نرخ بهره خود در بیش از سه سال گذشته را تصویب کرد. علاوه بر بحث ترازنامه، مقامات همچنین در مورد سرعت افزایش نرخ بهره ,با تمایل اعضا به سمت اقدامات تهاجمی تر صحبت کردند.این به معنای افزایش احتمالی نرخ ۵۰ واحد پایه در جلسات آتی است.بر اساس این گزارش، کمیته در موقعیت مناسبی قرار دارد تا روند کاهش اندازه ترازنامه را در ماه مه آغاز کند.
این صورتجلسه همچنین برنامه هایی را در مورد اندازه و سرعت کاهش به تفصیل شرح می دهد. صورتجلسات فدرال رزرو نشان داد که اعضای فدرال رزرو به طور کلی توافق کردند که سقف ماهانه حدود ۶۰ میلیارد دلار برای اوراق بهادار خزانه داری و حدود ۳۵ میلیارد دلار برای آژانس MBS احتمالا مناسب است.اندازه کاهش ترازنامه به اندازه ۹۰ میلیارد دلار در ماه به طور قابل توجهی بزرگتر از شروع برنامه کاهش ترازنامه قبلی در سال ۲۰۱۸ است. فدرال رزرو حدود ۱۰ میلیارد دلار اوراق بهادار در ماه , ۶ میلیارد دلار در ماه اوراق بهادار خزانه داری و ۴ میلیارد دلار میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی در ماه برای پایان دادن به ترازنامه اجازه میدهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.