0

سیگنال سهام فارکس

پکیج یک ساله
۴,۱۹۹,۰۰۰تومان
 • قیمت اصلی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰% تخفیف دوره
 • اپلیکشن مورد استفاده: تلگرام
 • سطح دوره: پیشرفته
 • زبان: فارسی و انگلیسی
 • زمان دوره: یک سال
 • روش دریافت: دریافت لینک ورود
 • روش پشتیبانی: ارسال تیکت
خرید دوره
پکیج شش ماهه
۲,۳۹۹,۰۰۰تومان
 • قیمت اصلی: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰% تخفیف دوره
 • اپلیکشن مورد استفاده: تلگرام
 • سطح دوره: پیشرفته
 • زبان: فارسی و انگلیسی
 • زمان دوره: شش ماه
 • روش دریافت: دریافت لینک ورود
 • روش پشتیبانی: ارسال تیکت
خرید دوره
پکیج سه ماهه
۱,۳۴۹,۰۰۰تومان
 • قیمت اصلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰% تخفیف دوره
 • اپلیکشن مورد استفاده: تلگرام
 • سطح دوره: پیشرفته
 • زبان: فارسی و انگلیسی
 • زمان دوره: سه ماه
 • روش دریافت: دریافت لینک ورود
 • روش پشتیبانی: ارسال تیکت
خرید دوره
پکیج یک ماهه
۴۷۴,۰۰۰تومان
 • قیمت اصلی: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵% تخفیف دوره
 • اپلیکشن مورد استفاده: تلگرام
 • سطح دوره: پیشرفته
 • زبان: فارسی و انگلیسی
 • زمان دوره: یک ماه
 • روش دریافت: دریافت لینک ورود
 • روش پشتیبانی: ارسال تیکت
خرید دوره