0

آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا دوباره به پلتفرم توئیتر بازمیگردد؟

اگرچه خرید توییتر توسط ایلان ماسک پرسش‌هایی را درباره اینکه آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا دوباره به این پلتفرم بازگردانده می‌شود یا نه، دوباره مطرح کرد، یکی از قانون‌گذاران دموکرات روز سه‌شنبه گفت که این شرکت احتمالاً در صورت نامزدی برای یک دوره دیگر، صرف نظر از مالکیت جدید، مجبور به انجام این کار خواهد بود. یکی از نماینده جمهوری خواهان، گفت: اگر او نامزد جمهوری خواهان باشد یا نامزد اصلی باشد، صرف نظر از اینکه ایلان ماسک باشد، فکر می کنم احتمالاً هر کسی در توییتر به سختی می تواند بگوید که آن شخص باید از دسترسی به این پلتفرم محروم شود. اما دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که حتی اگر ایلان ماسک ممنوعیت رئیس جمهور سابق را لغو کند به توییتر بازنخواهد گشت و گفت من از رفتار توئیتر با من ناامید شدم. ترامپ گفت که در عوض در Truth Social که به عنوان یک جایگزین بیان آزاد برای پلتفرم‌های تکنولوژی بزرگ و بخشی از گروه رسانه و فناوری ترامپ است، حضور خواهد داشت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.